Kolstad kirkegård og urnelund

Byggherre: Kirkelig fellesråd Trondheim
Byggeår: 2011 - 2013

Levert av